Avrupa’da Uyuşturucu ve Alkol Kullanımı Nasıl Önlenir?

0
525
Avrupa'da Uyuşturucu ve Alkol Kullanımı Nasıl Önlenir?

Avrupa’nın kuzey bölgelerinde gençlerde alkol kullanımını azaltmak amacıyla
oluşturulan bu programın uygulanma süresi ortaokuldan-liseye yedi akademik yılı
kapsamaktadır. Fakat duruma ve talebe göre sadece 6., 7. ve 8. Sınıfları kapsayan üç yıllık
versiyonu da program kapsamında uygulanabilmektedir. Programda öğrenciler arasında alkol
kullanımı için koruma ve önleme odaklı çalışmalar iki aşamadan oluşmakta ve her yıl
öğrencilere farklı konu ve kapsamlarla ilgili eğitimler sunulmaktadır. Sırasıyla bu eğitimlerin
uygulandığı sınıflardan, konularından ve uygulanma yöntemlerinden bahsetmek gerekirse:
Programın I. aşaması 6., 7. ve 8. Sınıf öğrencilerine yönelik olup her eğitim-öğretim
yılında farklı temalarda verilen eğitimleri kapsamaktadır. 6. sınıf öğrencileriyle alkol kullanımı
konusunda ebeveynleriyle nasıl iletişim kurabilecekleri konusunda beceri eğitimlerine, 7.sınıfta
alkol kullanımı hakkında akran etkisiyle nasıl baş edebileceklerine ve 8. sınıfta alkol üzerine
toplumda yer alan program ve politikalara değinilmiştir.
Programın II. aşamasında ise verilen bu eğitimlerinin etkilerinin devam ettirilebilmesi
adına topluluk örgütlenmesi, ebeveyn eğitimi, gençlik gelişimi, medya ve okul müfredatı gibi
müdahale yöntemleri yer almaktadır. Bu aşamanın sınıflara göre uygulanma süreci ise şu
şekildedir
a. Altıncı Sınıf: „Muhteşem Tracy Ev Sahibi Takımı (Slick Tracy Home Team)“ adında
dört haftalık programda alkol kullanımıyla ilgili etkinlik-hikâye formatındaki kitaplar
öğrencilere verilerek ebeveynleriyle beraber doldurmaları istenir. Kitaplar bittikten
sonra öğrenciler arasında küçük tartışma grupları düzenlenir ve öğrencilerden
süreçte öğrendikleriyle ilgili sergilenmek üzere poster veya proje üretmeleri
istenir. Bu sergiye topluluk çapında hükümet yetkilileri, okul ve iş temsilcileri, kolluk
personelleri, sağlık çalışanları, gençlik çalışanları, ebeveynler, ilgili vatandaşlar ve
gençler katılarak konu hakkında öğrencilerden bilgi alırlar.
b. Yedinci sınıf „Şaşırtıcı Alternatifler! (The Amazing Alternatives!)“ sekiz haftalık
eğitim sürecinde oluşan bu program akran-öğretmen liderliğine dayalı bir ders
programı olup öğrencilere yönelik alkol kullanımındaki koruyucu ve risk faktörleri,
alkol kullanımına yönelik etkili müdahale stratejileri, toplumdan gençlerin yaşlarına
uygun beklentileri ve gençlerin bu konu hakkındaki düşünceleri ile ilgili bilgiler
verilmekte ve tartışmalar düzenlenmektedir. Ayrıca Ergenler adlı başka bir
programda gönüllü yetişkinler okul dışında alkol kullanımına yönelik etkinlikler,
projeler düzenlemekte ve planlanan bu faaliyetlere velilerin nasıl dâhil olabileceği
ile ilgili mail yoluyla bilgilendirmeler yapmaktadır.
c. Sekizinci Sınıf: “Güç Hattı (PowerLines)” adlı programda ise öğrencilere toplumda
ergenlerin alkol kullanımını ve bulunabilirliği sürecinde etkileri olan “güç”
kaynakları ve vatandaş olarak topluma katılabilme becerileri hakkında sekiz
seanslık bilgilendirme oturumları düzenlenmiştir. Öğrenciler ayrıca ebeveynlerle,
hükümet yetkilileriyle, kolluk kuvvetleri personelleriyle, okul idarecileriyle,
öğretmenlerle ve alkol sektöründe görevli olan kişilerle ergenlik döneminde
gençlerin alkol kullanımıyla ilgili ne düşündükleri ile görüşmeler yapmışlardır ve bu
görüşmeler ve kendi edindikleri bilgiler doğrultusunda gençlerde alkol kullanımını
önlemek üzere geliştirdikleri faaliyetler ve eylem planlarıyla ilgili program
yetkililerinin de yardımıyla bir şehir toplantısı düzenlemişlerdir. Ayrıca her okulda
öğrenciler sınıf arkadaşları, ebeveynler ve topluluk üyeleri için bir tiyatro
gerçekleştirir ve ebeveynleri ve arkadaşlarına gönderilmek üzere yazarlığını ve
editörlüğünü kendilerinin yaptığı gazeteler yayınlamışlardır.
d. Dokuzuncu Sınıf:“Vites Değiştirme” (Shifting Gears)” adlı beş oturumda oluşan bu
programda ise dokuzuncu sınıf öğrencilerine alkollüyken araba kullanmanın olası
tehlikeleri ve alkol reklamlarının gençler üzerinde oluşturduğu olumsuz etki
üzerinden algı yönetimleri üzerine bilgiler verilir.
e. Onuncu Sınıf: Programın bu bölümünde öğrencilere hiçbir eğitim faaliyetleri
düzenlenmez.
f. Onbirinci ve Onikinci Sınıflar:Programın son kademesinde ise öğrencilerden alkol
kullanımının ve bağımlılığının sosyal etkilerini tartışılması istenmektedir. Bu sayede
öğrencilerin alkolün hem yasal hem de sosyal hayattaki etkileri üzerine
derinlemesine araştırmalar yapmaları ve edindikleri bilgileri özümsemeleri
sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerden 5 ile 12 kişi arasında değişen eylem ekibi
kurarak tüm topluluğu temsil edecek şekilde alkol kullanımını ve bağımlılığını azaltmaya yönelik kampanyalar, faaliyetler, eğitsel müdahaleler veya politik
çözümlemeler geliştirmeleri de istenir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz